Volg ons op social media

Algemeen

Gamingaanbod.nl is een onderdeel van Dealsnet en  verzamelt alle gegevens van alle actuele (Nederlandse) aanbiedingen van het internet en geeft deze weer op de website. Gamingaanbod.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en onvolkomenheden van de getoonde prijs- en/of productinformatie. 

Garantie, klachten en productinformatie

Gamingaanbod.nl verkoopt zelf geen artikelen en/of aanbiedingen. Gamingaanbod.nl biedt enkel een overzicht van de beschikbare aanbiedingen van het internet. Voor meer informatie m.b.t. de getoonde deals, klachten en/of overige informatie, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende webwinkel. 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Gamingaanbod.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en het gebruik van Gamingaanbod.nl te verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt. 

Content

De content op Gamingaanbod.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en aangeboden. De content wordt deels automatisch gegenereerd en deels handmatig toegevoegd en/of aangepast. Gamingaanbod.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden of onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie. Onjuiste content In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u te allen tijde contact opnemen via onze contact pagina. De betreffende informatie wordt op uw verzoek gecorrigeerd of direct verwijderd. 

Verboden te kopiëren

De teksten, tekeningen, foto's, logo's, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Gamingaanbod.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

Kopiëren content wordt bestraft

Het is ten strengste verboden de aangeboden content van Gamingaanbod.nl te kopiëren en te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik. 

Content gebruiken

De content van Gamingaanbod.nl mag nimmer - zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Dealsnet- worden gebruikt voor enige vorm van publicatie.

Toepasselijke wetgeving

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op Gamingaanbod.nl


5abbf382b6e17-dealsnet logo.png